Diensten

Voor wie?
Ik determineer en rapporteer archeologische vondsten voor archeologische bedrijven en instellingen, maar niet voor privé-personen (amateur-archeologen, verzamelaars). Ik vertaal voor zowel archeologische bedrijven en instellingen als ook voor commericiele en privé doeleinden.

Materiaal
Ik ben al lang gespecialiseerd in de determinatie van metaalvondsten vanaf de vroeg-Romeinse tot de vroege moderne periode. Sinds kort determineer ik ook glasvondsten uit de Romeinse en Frankische periode.

Methode

Voor de determinatie en rapportage worden de vondsten in een database ingevoerd en wordt tegelijk een selectie van het materiaal gemaakt. Hierbij worden de vondsten in vier groepen verdeeld:

  1. Vondsten, waarvan de vorm en functie niet meer te achterhalen is en die alleen als brokje beschreven kunnen worden
  2. Vondsten, wier vorm nog gedeeltelijk te achterhalen is, maar wier functie niet duidelijk is. Vondsten als deze worden vaak als buisjes, stukje of druppeltjes beschreven.
  3. Vondsten zoals spijkers, grove ringen en eenvoudige hengsels en beslagen, wier vorm nog goed te herkennen is, maar die voor zo veel verschillende functies gebruikt zijn dat hieraan geen verstrekkende inzichten ontleend kunnen worden.
  4. Vondsten die goed te herkennen zijn en wier functie goed te herkennen en beschrijven is.

Vervolgens worden die vondsten uit groep 4 in een catalogus (Word-document) uitvoerig beschreven en uitgewerkt. Dit is bijzonder belangrijk voor grote groepen gelijkaardige voorwerpen (bijvoorbeeld meerdere fibulae van hetzelfde type), die onderling op details kunnen verschillen. Deze nauwkeurige beschrijving is belangrijk voor verdere wetenschappelijke analyses van de vondsten.

De resultaten van het onderzoek worden weergegeven in een rapport. In het rapport wordt eerst summier de materiaalbasis van het onderzoek en de conserveringstoestand van het materiaal beschreven. Dan worden de gebruikte technieken bij de bepaling van het materiaal en de indeling in verschillende gebruiksgroepen besproken. Daarna volgt een  beschrijving van het vondstmateriaal, per periode en functie. Tenslotte is er een interpretatie, waar ik een poging onderneem om de relevante onderzoeksvragen te beantwoorden.