Nuttige LinksHier zijn een aantal links naar andere sites die u mogelijk interessant vindt :


Ester van der Linden van Archeofocus is gespeicaliseerd in de determinatie van Romeins aardewerk.


Het Center for artefact research voert mater iaalstudies uit voor de specialismen (post)middeleeuws aardewerk, Romeins aardewerk, dierlijk bot en visbot.


En in Duitsland werken Dr. Gerald V. Grimm en Dr. Tünde Kaszab-Olschewski samen onder www.helene-bonn.info . Tünde Kaszab-Olschewski is gepromoveerd op en gespeicaliseerd in provinciaal-Romeins materiaal, terwijl Gerald Grimm als kunsthistoricus en archeoloog hoofdzakelijk materiaal uit de late middeleeuwen en de vroege nieuwe tijd bewerkt.